شناسه : 126
دوشنبه 13 دى 1395 ساعت 10:26 2017-1-2 10:26:25
کابینه رژیم صهیونیستی  بامداد 18/01/2009 تصمیم به توقف جنگ علیه نوار غزه گرفت وزارتخانه ها و موسسه های دولتی در نوار غزه شروع به برآورد خسارت های وارده بر مراکز درمانی، آموزشی، عبادتگاهها و محله های مسکونی و تعداد کودکان، زنان و سالخوردگانی کردند که به صورت دسته جمعی در جریان جنگ اخیرنوار غزه به خاک و خون کشیده شده اند جنگی که خونین ترین جنگ در طول تاریخ ملت فلسطین به شمار می رود.
کابینه رژیم صهیونیستی بامداد 18/01/2009 تصمیم به توقف جنگ علیه نوار غزه گرفت وزارتخانه ها و موسسه های دولتی در نوار غزه شروع به برآورد خسارت های وارده بر مراکز درمانی، آموزشی، عبادتگاهها و محله های مسکونی و تعداد کودکان، زنان و سالخوردگانی کردند که به صورت دسته جمعی در جریان جنگ اخیرنوار غزه به خاک و خون کشیده شده اند جنگی که خونین ترین جنگ در طول تاریخ ملت فلسطین به شمار می رود.

دیباچه: کابینه رژیم صهیونیستی بامداد 18/01/2009 تصمیم به توقف جنگ علیه نوار غزه گرفت وزارتخانه ها و موسسه های دولتی در نوار غزه شروع به برآورد خسارت های وارده بر مراکز درمانی، آموزشی، عبادتگاهها و محله های مسکونی و تعداد کودکان، زنان و سالخوردگانی کردند که به صورت دسته جمعی در جریان جنگ اخیرنوار غزه به خاک و خون کشیده شده اند جنگی که خونین ترین جنگ در طول تاریخ ملت فلسطین به شمار می رود. کمیته مستندسازی جنایات رژم اشغالگر قدس در چارچوب مستند سازی جنایاتی که اسراییب علیه ساکنان نوار غزه مرتکب شد با استناد به گزارش های دولتی یک گزارش جامع و اساسی در مورد آثار جنگ و عمده بخش های خسارت دیده به شرح زیر تهیه و تنظیم کرد:

1-خسارت های مالی وارده به بخش بهداشت و درمان و تلفات جانی این بخش

اول: تلفات جانی

1455 شهید زن از جمله 404 کودک دختر و پسر که مجموعا 28 درصد شهدای این جنگ را تشکیل می دهند و 115 نفر زن شهید که 8 درصد محموع شهدا را تشکیل می دهند.

الف - تعداد شهدا به تفکیک استان ها:

استان شمالی نوار غزه 457 شهید

استان غزه 686 شهید

استان مرکزی 178 شهید

استان خان یونس 82 شهید

استان رفح 52شهید

ب – تعداد مجروحان 5303 نفر:

که از این تعداد 1815 نفر کودک(دختر و پسر) بودند و این تعداد 35 درصد کل مجروحان را تشکیل می دهند و تعداد زنان مجروح نیز به 785 تن می رسد که این تعداد 15 درصد مجموع مجروحان را تشکیل می دهد.

تعداد مجروحان به تفکیک استان ها:

استان شمالی نوار غزه 1709 مجروح

استان غزه 2104 مجروح

استان مرکزی 518 مجروح

استان خان یونس 445 مجروح

استان رفح 517 مجروح

ج – میزان تلفات جانی تیم های پزشکی:

در جریان جنگ غزه 16 نفر از اعضای تیم های پزشکی به شهادت رسیده و 25 تن دیگر نیز زخمی شدند.

دوم: خسارت های مالی:

40 بیمارستان و مرکز درمانی مستقیما هدف حملات و بمباران قرار گرفتند که در نتیجه آن 10 میلیون دلار خسارت به بیمارستان ها و درمانگاه های وزرات بهداشت وارد شد.

15دستگاه آمبولانس مستقیما هدف حملات وحشیانه قرار گرفت که میزان خسارت های وارده به آن ها به 750 هزار دلار می رسد.

حجم خسارت های مستقیم وارده به نهادهای مردمی 500 هزار دلار برآور می شود.

حجم خسارت های وارده به بخش های درمانی نوار غزه 300 هزار دلار برآورد می شود.

خسارت های غیر مستقیم وارده به موسسات بهداشتی غیردولتی که در حدود 300 هزار دلار برآورد می شود.

خسارت های غیر مستقیم وارده به موسسات بهداشتی بخش خصوصی به 3 میلیون دلار بالغ می شود.

مجموع خسارت های وارده 14850000 دلار

2-خسارت های جانی و مالی وارده به سرویس های امنیتی وزارت کشور دولت منتخب فلسطین به نخست وزیری اسماعیل هنیه:

الف- تلفات جانی:

350-1 نفر شهید

402-2 نفر مجروح

ب- خسارت های مالی:

1-تخریب کامل 82 باب منزل

2-تخریب جزئی 27 باب منزل

3-انهدام 202 دستگاه خودرو

4-خسارت های مادی وارده به اسباب و اثاثیه شهروندانبه ارزش 15551000 دلار

3-خسارت های وارده به بخش آموزش و پرورش:

ساختمان های خسارت دیده:

اول: مدارس خسارت دیده که شمار آن ها به 35 باب می رسد:

1-مدارس سرق سهر غزه که حجم خسارت هایوارده به آن ها 848150 دلار برآورد می شود.

2-مدارس غرب شهرغزه که حجم خسارت های وارده به آنها 1230050 دلار برآورد می شود.

3-مدارس منطقه مرکزی که حجم خسارت های وارده به آنها 563880 دلار برآورد می شود.

4-مدارس منطقه خان یونس که حجم خسارت های وارده به آنها 738000 دلار برآورد می شود.

5-مدارس منطقه رفح که حجم خسارت های وارده به آنها 754000 دلار برآورد می شود.

6-مدارس منطقه شمالی که حجم خسارت های وارده به آنها 1266630 دلار برآورد می شود.

مجموع خسارت های وارده 4646710 دلار

دوم: هنرستان های فنی حرفه ای:

تعداد مدارس خسارت دیده 4 باب:

1-هنرستان کشاورزی : حجم خسارت 16130 دلار

2-هنرستان فنی: حجم خسارت 2600 دلار

3-هنرستان صنعتی: حجم خسارت 6250 دلار

4-دانشکده علوم و تکنولوژی: حجم خسارت 335200 دلار

مجموع خسارت های وارده 360180 دلار

سوم: کل خسارت های وارده به دانشگاه ها:

تعداد دانشگاه های خسارت دیده 3 دانشگاه:

1-دانشگاه اسلامی: 15 میلیون دلار

2-دانشگاه الازهرک 5 میلیون دلار

3-دانشگاه الامه: 5 میلیون دلار

مجموع خسارت های وارده: 25 میلیون دلار

چهارم: ساختمان وزارت آموزش و پرورش:

یک ساختمان متعلق به وزارت آموزش و پرورش که حجم خسارت های وارده به آن ها 110980 دلار براورد می شود.

4-خسارت های وارده به وزارت اوقاف:

اول: مساجد:

45-1 باب مسجد به صورت کامل تخریب شده است.

55-2 باب مسجد نیز به صورت جزئی آسیب دیده اند.

مجموع خسارت های وارده به مساجد 000/107/19 دلار برآورد می شود.

دوم: مراکز عام المنفعه و دفاتر وابسته به وزارت اوقاف که به صورت کلی خسارت دیده اند:

1-کمیته زکات در شهرک جبالیا

2-مرکز پلیس شهر الشجاعیه

3-دانشکده میراث النبوه متعلق به پلیس منطقه الزیتون

مجموع خسارات وارده 1626000 دلار برآورد می شود

سوم: مراکز و دفاتر متعلق به وزارت اوقاف که خسارت جزئی به آن ها وارد شده است:

1-دانشکده معارف اسلامی ویژه خواهران

2-مدرسه علوم دینی ویژه برادران

3-مدرسه علوم دینی ویژه خواهران

4-ساختمان مدیریت باشگاه الشجاعیه

5- خسارت های وارده به بخش گردشگری و میراث فرهنگی:

5-1 موسسه به صورت کامل تخریب شده است

40-2 موسسه به صورت جزئی تخریب شده است.

2-3 اثر باستانی به صورت جزئی خسارت دیده اند.

4-حجم خسارت های مستقیم 800000 دلار.

5-حجم خسارت هایناشی از نابودی فرصت های شغلی 1700000دلار

6-حجم خسارت های مستقیم 6700000 دلار

مجموع خسارت های وارده 9200000 دلار

6- خسارت های وارده به تاسیسات زیربنایی:

اول: بخش نیرو:

شبکه روشنایی:

1- منطقه التفاح: 240070 دلار

2- منطقه الزیتون 277630 دلار

3- منطقه الشجاعیه: 1807930 دلار

4- منطقه مسکونی تل الهوی مناطق اطراف 328570 دلار

5- منطقه مرکزی و غرب غزه: 245690 دلار

6- دیگر خسارت های وارده به روشنایی: 21105540 دلار

7- مرکز پست برق منطقه شمالی 5 میلیون دلار

مجموع خسارت های وارده: 10412500 دلار

دوم: آب و فاضلاب:

حجم خسارت های مستقیم4521690 دلار

حجم خسارت های غیر مستقیم 1450000 دلار

مجموع خسارت های وارده 5971690 دلار

سوم: تاسیسات:

ساختمان های مسکونی خسارت دیده:

تعداد واحدهای مسکونی خسارت دیده: 55000 واحد مسکونی:

1- تخریب کلی 5000 واحد مسکونی

2- واحدهای خسارت دیده غیرقابل اسکان: 5000 واحد مسکونی

3- واحدهای خسارت دیده قابل تعمیر و بازسازی: 10000 واحد مسکونی

4- خسارت های جزئی نیازمند تعمیر: 15000 واحد مسکونی

5- خسارت های جزئی: 10000 واحد مسکونی

6- خسارت های بسیار جزئی: 10000 واحد مسکونی

مجموع خسارت های وارده 680 میلیون دلار

چهارم: راه ها:

1- حجم خسارت های وارده به راه های درون شهری: 17753600 دلار

2- حجم خسارت های وارده به راه ها و جاده های بین شهری و منطقه ای: 30 میلیون دلار

مجموع خسارت های وارده: 37753600 دلار

پنجم: محیط زیست:

1- حجم خسارت های مستقیم وارده به منابع ملی: 40450000 دلار

2- حجم خسارت های وارده به منابع موقت: 33 میلیون دلار

مجموع خسارت های وارده : 73450000 دلار

ششم : شهرداری ها:

1- حجم خسارت های وارده به شهرداری جبالیا: 3432250 دلار

2- حجم خسارت های وارده به شهرداری بیت حانون: 1058545 دلار

3- حجم خسارت های وارده به شهرداری عبسان: 17000 دلار

4- حجم خسارت های وارده به شهرداری الزهراء: 143000 دلار

5- حجم خسارت های وارده به شهرداری النصیرات: 210500 دلار

6- حجم خسارت های وارده به شهرداری خزاعه: 532000 دلار

7- حجم خسارت های وارده به شهرداری رفح: 23815000 دلار

8- حجم خسارت های وارده به شهرداری القراره: 35900 دلار

9- حجم خسارت های وارده به شهرداری النصر: 277000 دلار

10- حجم خسارت های وارده به شهرداری دیرالبلح: 3490 دلار

هفتم: فرودگاه و بندر صیادی:

حجم خسارت های وارده به فرودگاه غزه و بندر صیادی: 100 میلیون دلار

هشتم: تاسیسات ورزشی:

1- تعداد تاسیسات ورزشی تخریب شده: 25 واحد

2- حجم خسارت های وارده به تاسیسات ورزشی: 2544600 دلار

پارلمان فلسطین:

حجم خسارت های وارده پارلمان فلسطین1500000 دلار برآورد می شود.

7- خسارت های وارده به بخش تولید:

اول: بخش کشاورزی:

خسارت های مستقیم:

1- در استان شمالی: 109200000 دلار

2- در استان غزه: 54560000 دلار

3- در استان مرکزی: 32730000 دلار

4- در استان های جنوبی: 12820000 دلار

مجموع خسارت های مستقیم: 218 میلیون و 23 هزار دلار

مجموع خسارت های تقریبی غیرمستقیم: 218 میلیون و 2 هزار دلار

دوم: بخش صنعت:

الف- به تفکیک استان ها:

1- استان شمالی:38 میلیون دلار

2- استان غزه: 115320000 دلار

3- استان مرکزی: 8460000 دلار

4- در استان های جنوبی:33220000 دلار

مجموع خسارت های مستقیم: 240 میلیون دلار

مجموع خسارت های تقریبی غیر مستقیم: 218200000دلار

ب- براساس نوع فعالیت:

1- مصالح ساختمانی شامل بتن، تیرچه و بلوک و... تعداد تاسیسات تخریب شده: 231 باب

2- صنایع فلزی کارگاه تراشکاری و کارگاه های آهنگریو... تعداد تاسیسات تخریب شده: 140 واحد

3- صنایع شیمیایی شامل مواد پاک کننده،خوشبو کننده و مواد غذایی و... تعداد تاسیسات تخریب شده: 98 واحد

4- صنایع غذایی: تعداد تاسیسات تخریب شده: 63 واحد

5-صنایع چوبی : تعداد تاسیسات تخریب شده : 70 واحد.

6- صنایع برقی : تعدا تاسیسات تخریب شده : 21 واحد

7- صنایع نساجی : تعداد تاسیسات تخریب شده: 14 واحد

8- صنایع زراعی شامل علوفه و بسته بندی سبزیجات تعداد تاسیسات تخریب شده: 14 واحد

9- صنایع دیگر شامل صنایع فنی حرفه ای و کاغذسازی تعداد تاسیسات تخریب شده: 49 واحد

مجموع تاسیسات خسارت دیده: 700 واحد

اسامی برخی از نظامیان جنایتکار اسرائیل که در جنگ غزه مرتکب جنایات جنگی شدند:

1- ایهود باراک وزیر جنگ

2- گابی اشکنازی رئیس ستاد مشترک ارتش

 3- سرلشگر یواف جلنت فرمانده منطقه جنوبی

4- سرتیپ ایال ایزنبرگ فرمانده تیپ غزه

نیروی هوایی

5- سرلشگر عیدو نحوشتن فرمانده نیروی هوایی

6- سرتیپ ایلی شکیدی فرمانده سابق نیروی هوایی

7- سرهنگ اریل بریکن فرمانده پایگاه هوایی حستور

8- سرتیپ نمرود شابیر فرمانده اسکادران هوایی

9- سرتیپ یوحنان لوکر رئیس ستاد نیروی هوایی

10- سرلشگر امیر اشال فرمانده واحد برنامه ریزی

نیروی زمینی

11- سرلشگر آفی مزراحی فرمانده نیروی زمینی

12- سرتیپ ایلان مالکا فرمانده تیپ جفعاتی

13- سرتیپ آفی فیلد فرمانده تیپ گولانی

14- سرتیپ هارتسی هالیوی فرمانده تیپ چتربازان

15- سرتیپ ایتی فیروف فرمانده تیپ کافیر

16- سرتیپ موتی باروخ فرمانده تیپ ناحال

نیروی دریایی

17- سرلشگر ایلی ماروم فرمانده نیروی دریایی

18- سرهنگ موشه شلی کوهین فرمانده یگان مهندسی رزمی

19- سرلشگر اگای یحزقئیل فرمانده یگان زرهی

20- سرهنگ یگال سلوفیک فرمانده تیپ 401 زرهی

21- سرتیپ میشل بن باروخ فرمانده یگان توپخانه

22- سرتیپ عاموس یدلین فرمانده سازمان اطلاعات نظامی

اضافه کردن دیدگاه جدید